Skip to main content

La Fundació FF

   
La Fundació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica és una entitat sense afany de lucre creada l'any 2000, mitjançant una Comissió Gestora, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya l'any 2002. Classificada com a Fundació benèfica de tipus assistencial, cultural i amb fins científics.

Coneguda col•loquialment com laFF, és fruit de la voluntat d'un grup de persones que vàrem considerar important donar un pas més en la iniciativa, sorgida de la societat civil i organitzada en associacions de pacients, de treballar per col•laborar a assolir la NORMALITZACIÓ d'aquestes malalties -tan doloroses, poc conegudes i gens reconegudes- en el Sistema Públic Sanitari i Social i, per extensió, en la societat. 

Des de la premissa que la problemàtica afegida al problema de salut que representa tenir fibromiàlgia i/o síndrome de fatiga crònica les converteix en malalties socials, ja que afecten la vida familiar, laboral, social i de relació amb la societat, vàrem demanar la implicación de:

En primer lloc, l'afectat i els seus familiars, que són els que pateixen, dia a dia, la realitat d'unes malalties doloroses, cròniques i discapacitants. Accions que passin pel suport a les associacions existents i programes d'informació i suport.
 
Els professionals de la salut, que són els que han de tractar, de forma multidisciplinar, l'afectat. Implicació que passa per accedir a la millor preparació possible i a disposar dels instruments per a portar a terme el seu treball de forma eficient.
La ciutadania, que ha de donar suport i respectar un col•lectiu de malalts tan nombrós i que ha de lluitar perquè es disposi de les condicions idònies per a que pugui desenvolupar una vida completa i normalitzada. Suport i reconeixement que, creiem, s'ha d'aconseguir a través de campanyes d'informació i sensibilització.

Els agents socials, empresaris i sindicats, per crear les condicions necessàries per a la inserció laboral dels afectats que puguin treballar, sigui en el seu habitual lloc de treball o accedint a uns altres, mitjançant programes de reinserció efectives.

Les diverses Administracions, cadascuna des de les seves competències i responsabilitats, per a fer complir la legislació vigent i adequar-la, quan convingui, a la situació i necessitats del col•lectiu.

La comunitat científica, que ha de crear programes i línies d'investigació sobre unes afeccions de causa idiopática i, per tant, de difícil tractament, per a oferir una esperança de futur als afectats.

I la Comunitat Universitària, adequant els seus programes de les Facultats de Medicina, Infermeria, Treball Social… a la realitat d'unes dades estadístiques que situen aquestes afeccions entre les quals pateixen major nombre de ciutadans. 
Per a aconseguir els nostres objectius, que trobarà definits en l'apartat “Fins i Objectius”, la Fundació FF ha creat un Organigrama de prestigi, potent, eficient, flexible i multidisciplinar y uns Comitès Científics- Mèdic i Jurídic- per a treballar en equip i buscar fórmules de col•laboració –com he dit anteriorment- amb les associacions i entitats de finalitats semblants.

Esperem que la nostra fundació sigui una bona eina per a aquesta tasca tan important en la qual estem implicats, en major o menor mesura, tota la societat.

Emília Altarriba
Presidenta Fundació FF