Skip to main content

Els familiars han de saber

Què han de saber els familiars de pacients amb síndrome de fatiga crònica?

Han de saber que és un procés que condiciona una alteració molt severa de la qualitat de vida, i que influirà de forma evident en tots els camps de la persona. El professional de la medicina ha d'informar la família de la naturalesa del quadre clínic. I és molt important la comprensió dels familiars per a una millor evolució del pacient.

Quin és el tractament més adequat?

Existeixen evidències contrastades de la millora dels símptomes amb la teràpia cognitiu-conductual i l'exercici físic programat. És important el tractament simptomàtic del dolor amb amitriptilina, antiinflamatoris no esteroides, paracetamol i, en casos concrets, afegint gabapentina i tramadol.

Així mateix, altres símptomes com els mareigs, les caigudes al terra i la resta de manifestacions neurovegetatives, es podran controlar amb fàrmacs com a fluorcortisona i minodrine, entre d'altres.

Existeix alguna prevenció?

En aquests moments, la millor prevenció és un diagnòstic correcte i precoç. S'han de realitzar tractaments consensuats i amb evidència científica, i el pacient ha d'acceptar les limitacions de la malaltia amb l'ajuda psicològica corresponent. És important limitar l'exercici físic extenuant i realitzar una correcta higiene del son. Un punt clau al capítol de la prevenció és evitar que el pacient realitzi tractaments no basats en l'evidència científica.