Skip to main content

Què és SFC?

Reconeguda i classificada en el CIÏ, G93.3 (Codificació Internacional de Malalties) amb una prevalença del 0,007 al 0,3% de la població. També presenta una simptomatologia àmplia i diversa, complexa i debilitant, fonamentalment aquests malalts presenten una intensa fatiga física i mental que característicament, no millora amb el repòs i empitjora substancialment amb qualsevol tipus d'activitat. El diagnòstic és clínic, i s'estableix pels Criteris de Fukuda i Holmes.

Pels criteris denominats "de Fukuda", en el qual destaca una fatiga crònica invalidadant superior als sis mesos d'evolució i no explicable per cap altra causa, juntament amb miàlgies, debilitat, debilitat muscular postesforç, alteracions en el son, en la concentració i en la memòria, i en el quadre clínic és de nou inici.

És freqüent aquesta malaltia?

La prevalença estimada se situa entre els 350 i els 430 afectats per cada cent mil habitants, i de forma més freqüent en les dones, en una relació de 7 a 3, o de 8 a 2.