Skip to main content

Símptomes i causes

Quins són els símptomes principals?

Fatiga crònica de més de 6 mesos d'evolució

  • Miàlgies
  • Debilitat muscular
  • Fatiga postesforç
  • Dificultades de concentració i de memòria
  • Trastorns del son
  • Mal de cap
  • Febrícula
  • Odinofagia (dolor en empassar-se)
  • Artràlgies
  • Mareigs, vertígens i caigudes al terra.

Quines són les causes?

Partint d'una predisposició genètica, existiria un agent desencadenant
(habitualment una infecció vírica) que posaria en marxa una sèrie
d'alteracions immunológicas amb l'alliberament d'unes substàncies
denominades "citoquines" que serien les causants de la
simptomatologia de la Fatiga Crònica.