Skip to main content

La Fundació FF celebra les VIII Jornades Codo con Codo

La Fundació FF ha celebrat les VIII Jornades Codo con Codo que han tingut lloc els dies 12 i 13 de desembre a Madrid. Al voltant de 100 representants d'associacions, federacions, coordinadora i confederació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de tot l'Estat han acudit, com en anys anteriors, a les jornades per ampliar la seva formació sobre la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Alhora de funcionar com un punt de trobada i debat per a les diferents institucions i organismes que giren entorn de la malaltia, les jornades pretenien oferir un espai i un temps d'informació, formació, reflexió i interactivitat entre quadres directius d'associacions de pacients amb Fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica, investigadors i professionals sanitaris i socials.

Aquest any la inauguració de les jornades es va realitzar a la Sala Europa del Senat d'Espanya. Van inaugurar les jornades el vicepresident del Senat, l’excel·lentíssim senyor Juan José Lucas i la presidenta de la Fundació FF, la sra. Emília Altarriba. En la taula presidencial els acompanyaven el Sotsdirector General de Coordinació d'Unitats Mèdiques de l’INSS, sr. Luis Sánchez; el Conseller Tècnic de la Sotsdirecció General d'Avaluació i Foment de la Recerca de l'Instituto Carlos III, dr. Carlos Domingo i el president del Comitè Científic de la Fundació FF, dr. Jordi Carbonell.

Després de l'acte institucional, el dr. Carlos Domingo Fernández va impartir la conferència inaugural ‘Recerca en salut’, presentat l'Instituto Carlos III i la seva labor, així com un informe de l'estat del finançament públic de la recerca en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica a Espanya. Posteriorment, es va realitzar la reunió del Comitè Científic i del Comitè Social, mentre la resta del grup va realitzar una visita guiada al Senat. Durant la sessió del Comitè Científic, el director del Banc Nacional d'ADN, dr. Alberto Orfao, i la sra. Altarriba van signar el nou conveni entre els dos Bancs, amb noves clàusules i establint les prioritats i línies bàsiques a executar en el 2015.

Ja a la tarda, i a la seu de les jornades, es va continuar amb la taula ‘Estat de Recerca i Pràctica Clínica’, composta per cinc experts en la matèria i que va moderar el dr. Antonio Collado, reumatòleg, cap de la Unitat de Fibromiàlgia de l'Hospital Clínic de Barcelona i Coordinador del Comitè Científic de la Fundació FF. En aquesta taula va haver-hi una exposició dels coneixements actuals i les últimes recerques sobre els mecanismes fisiopatològics de la Fibromiàlgia i la Síndrome de fatiga Crònica, especialment les alteracions del Sistema Nociceptiu a nivell Perifèric i Central. També es van analitzar els nous tractaments del dolor i de la fatiga, i la modificació de l'activitat com a factor de manteniment d'aquests símptomes.

La tarda del divendres va acabar amb una sessió dedicada a un tema monogràfic sobre Dret Laboral i de la SS SS, amb incidència en les dificultats d'obtenció dels graus de minusvalideses, de la inserció laboral i de les prestacions socials. Formada per tres experts en qüestions jurídiques i que va moderar la sra. Roser Romero, secretaria d'organització de COCEMFE. La taula va estar dedicada a abordar els aspectes laborals i de Seguretat Social de la FM i el SFC i, per tant, les dificultats i possibles solucions als problemes que la FM i el SFC poden implicar a les persones que els pateixen, tant en el camp del treball com en la protecció per part de la Seguretat Social en forma de prestacions, i en particular incapacitats, així com discapacitats: ocupació i les seves dificultats, possibles discriminacions per malaltia crònica, adaptació de condicions de treball i prevenció de riscos laborals, i obtenció de prestacions de la Seguretat Social.

El programa va continuar el dissabte al matí amb l'última taula que, sota el títol de 'POSITIVAMENT', professionals amb àmplia experiència en Nutrició, Medicina de l'Esport, Teràpia Ocupacional i Psicologia, que van presentar les seccions del nou projecte de la Fundació FF: Una revista, en format digital i interactiva, dirigida per un Comitè científic, que tractarà de transmetre la importància d'adoptar actituds i hàbits per a una millor qualitat de vida, d'acord a les especificitats dels malalts de FM i SFC.

Per tancar les sessions es va realitzar la presentació del Comitè Social, nou òrgan de la Fundació FF, amb la intenció que sigui el gresol d'il·lusions, noves idees, voluntats, esforços, reivindicacions,… i col·laborant amb l'establiment de criteris d'actuació del Programa Fundació FF i Societat en representació d'entitats de FM i SFC.

La valoració d'aquest any de les jornades ha estat molt positiva tant per l'èxit en l'assistència de representants d'entitats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, com pels continguts dels temes abordats, el prestigi en la matèria dels ponents que van participar en les mateixes i els debats socials que es van produir.