Skip to main content

Col·lecció de Monografies per a Pacients

Col.lecció de 10 monografies sobre FM i SFC per a pacients i familiars, escrites per especialistes en els diversos temes que conformen la col.lecció.

Escrites en llenguatge de divulgació, mantenint la rigurositat científic-mèdica. Coordinació del dr Josep Blanch.

1- ¿QUÈ ÉS LA FIBROMIÀLGIA?

2- ¿QUÉ ÉS LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA? 

3- FM - SFC i NUTRICIÓ.

4- FM - SFC I EXERCICI FÍSIC.

5- FM - SFC I RELACIÓ DE PARELLA.

6- TRACTAMENT DE LA FM I LA SFC AMB FÀRMACS. 

7- TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC DE LA FM I LA SFC.

8- TRACTAMENTS ALTERNATIUS EN LA FM I LA SFC.

 9- LA PACIENT AMB FM I SFC I L' ENTORN SOCIOSANITARI.

 10- LA FM I LA SFC I L' ENTORN MÈDIC-LEGAL.

EN PROCÉS D'EDICIÓ