Skip to main content

La medicina humanitària és clau en la lluita contra les malalties emergents, segons els experts

El professor i Acedèmic Federico Mayor Zaragoza va participar en la sessió Científica extraordinària: 'La Medicina Humanitària davant l'aparició de noves patologies emergents', organitzada per la Real Acadèmia Nacional de Medicina (RANM) en col·laboració amb la Fundació Ramón Areces.

Contenir l'expansió d'una epidèmia i atallar-la des del seu origen exigeix l'actuació conjunta d'agents i organismes nacionals i internacionals, una estratègia en la qual la medicina humanitària és la peça fonamental, tal com s'ha conclòs en la sessió científica extraordinària.

En el marc d'aquesta reunió, Federico Mayor Zaragoza va destacar que “si tots els éssers humans són iguals en dignitat, tots ells requereixen i mereixen els mitjans adequats per a la conservació de la salut, per a l'accés als serveis sanitaris que els permetin un diagnòstic adequat i un tractament eficient i a temps”.

Poden llegir la notícia completa en el següent enllaç