Skip to main content

Fibroamerica presenta davant la Cambra de diputats d'Argentina un Projecte de Llei per reivindicar els drets de les persones afectades de FM i SFC

L'Associació de Fibroamérica presenta davant la Comissió de Salut de l'Honorable Cambra de diputats de la Nació d'Argentina el projecte de llei que pretén incloure l'extensió dels beneficis de la discapacitat als pacients, la creació d'Unitats de Tractament Hospitalàries i la inclusió en el Barem de Classificació de malalties i els seus percentatges per decretar la invalidesa per a persones amb Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple.

El projecte es va presentar fa un any en l'Honorable Cambra de diputats i el 3 de setembre de 2014, la presidenta de Fibroamérica, Blanca Mesistrano, ho va presentar davant la Comissió de Salut de l'Honorable Cambra de diputats de la Nació per iniciar el seu tractament.