Skip to main content

RESUM MESURES APROVADES EN MATÈRIA SOCIOECONÒMICA

COCEMFE ha elaborat una Guia Resum de la  legislació aprovada en matèria socioeconòmica durant l’Estat d’Alarma.

En la Guia es presenta un resum dels reials decrets publicats durant l'estat d'alarma que contenen mesures d'interès en l'àmbit social i econòmic. S'inclouen específicament les següents normes:

- Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, pel qual s'adopten mesures urgents complementària en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 (httpss://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208)

- Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere. (httpss://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209)

 

LLEGIR RESUM