Skip to main content

Cerca bibliogràfica: Bases de dades

  PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE

INTERNACIONALS

 

MEDLINE (PubMed)

Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine (NLM) dels Estats Units. Conté més de deu milions de referències bibliogràfiques, publicades en unes 3900 revistes. Recull, majoritàriament, les publicacions mèdiques dels Estats Units. MEDLINE s'ha convertit en la font d'informació més utilitzada a tot el món.

Enllaç: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

 

EMBASE

Base de dades produïda per l'editorial Elsevier. Inclou referències d'unes 4500 revistes i es diferencia de MEDLINE en el fet que té una major cobertura de revistes europees i publicades en altres idiomes diferents de l'anglès, així com d'aquelles relacionades amb la farmacologia i la psiquiatria. Inclou, també, referències a llibres, tesis, actes de congressos, etc. Per això, és especialment útil per a buscar informació sobre fàrmacs i toxicologia.

Enllaç: https://www.embase.com

 

ISI (Web of Knowledge)

Base de dades produïda per l'Institute for Scientific Information (ISI).  Inclou la versió automatitzada de Current Contents, servei d'alerta bibliogràfica que cobreix prop de 7000 publicacions. També inclou el Science Citation Index, que recull la informació d'al voltant de 24000 revistes, així com dels treballs citats en elles, pel que permet, quan es disposa d'una referència interessant, seguir les aportacions a un tema mitjançant els treballs posteriors que la citen. S'utilitza per avaluar la producció científica i per a calcular indicadors bibliomètrics, com el factor d'impacte.

Enllaç: https://www.webofknowledge.com

 

COCHRANE LIBRARY

Base de dades elaborada per la Col·laboració Cochrane i orientada a la presa de decisions clíniques, principalment terapèutiques i diagnòstiques. Inclou revisions sistemàtiques elaborades pels grups d'experts de la Col·laboració Cochrane, que sintetitzen l'estat actual dels coneixements sobre temes específics. Existeix una versió en castellà anomenada Cochrane Library Plus, a la qual es troben les traduccions al castellà de les revisions originals en anglès.

Enllaç: https://www.thecochranelibrary.com

Enllaç versió castellà: https://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp

 

PSYCINFO

Base de dades amb més de 3 milions de registres dedicats a la literatura revisada per parells a les ciènciae de la conducta i la salut mental, pel que és una bona eina per a la investigació acadèmica en una d'aquestes disciplines. Conté registres de revistes revisades per parells, llibres i dissertacions.

Enllaç: www.apa.org/psycinfo

 

 

NACIONALS

 

IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud)

Base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Conté referències d'articles de revistes científico-sanitàries editades a Espanya des de l'any 2000. Abasta diferents branques de les ciències de la salut tals com Medicina (incloent Salut Pública, Epidemiologia i Administració Sanitària), Farmàcia, Veterinària, Psicologia, Odontologia i Infermeria. Conté 40.000 registres aproximadament i indexa unes 135 revistes científiques espanyoles des de l'any 2000.

Enllaç: https://ibecs.isciii.es/

 

IME – Biomedicina (CSIC)

Base de dades produïda pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especialitzada en Biomedicina (Administració sanitària, Farmàcia clínica, Medicina experimental, Microbiologia, Psiquiatria i Salut Pública). Cobreix 321 publicacions periòdiques editades a Espanya des de 1971.

Enllaç: https://bddoc.csic.es:8080/