PARLEM EN FAMÍLIA (pàg antiga)

PARLEM EN FAMÍLIA (pàg antiga)

"El bon tracte és un senyal de qualitat assistencial i de millora en els resultats en salut."

                                                                                                                                                                                                                                       Dr. Miquel Vilardell

presentació

El dolor crònic és un problema de salut pública a nivell mundial, amb una alta prevalença (a Espanya el dolor crònic afecta aproximadament el 18% de la població). Així mateix, la Fibromiàlgia és una de les causes més comuns de dolor crònic generalitzat múscul-esquelètic essent la prevalença a Espanya al voltant del 2,4% de la població adulta major de 20 anys.

El dolor crònic produeix un gran impacte negatiu en la qualitat de vida física, psíquica, laboral, social i econòmica de les persones que el pateixen i el seu entorn proper. Aquest impacte es veu agreujat per les readaptacions familiars que comportarà el fet de tenir dolor crònic.

El dolor crònic també incideix en la relació entre el pacient i els professionals de la salut, que han d’establir una relació de confiança mútua i de corresponsabilitat per al maneig de la malaltia, l’assoliment d’estratègies d’autocura mitjançant la proactivitat, així com la millor co-informació per al seguiment de l’evolució de la malaltia amb les dades com més objectivables millor.

Per això hem cregut important crear un espai online de trobada, formació i interacció entre professionals sanitaris i socials i pacients i les seves famílies, on s’abordin els temes més importants que preocupen tant als pacients com a les seves famílies i que, sovint, no surten en l’acte pròpiament assistencial.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’oferir informació i formació de qualitat i rigurositat científica tant per als pacients com a les seves famílies. A partir d’aquest objectiu es deriven els següents:

  • Fomentar hàbits de vida saludables
  • Reduir l’impacte personal, familiar i social de la malaltia
  • Millorar la qualitat de vida tant de la persona que pateix dolor crònic com de la seva família
  • Oferir possibilitats de millora en la relació professional salut-pacient
  • Col·laborar en crear el perfil de pacient Proactiu i Corresponsable

Aquest curs pretén crear un equip transdisciplinar, com a element clau per a poder desenvolupar una atenció que tindrà com a element central el pacient i la seva  família. En el treball transdisciplinar s’ha de tenir en compte la tasca que han de fer els professionals tant a nivell individual com a integrants d’un equip, per tal d’assolir una atenció integral.

El curs es desenvoluparà en diferents edicions monogràfiques sobre diverses malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt.

                                         VÍDEO PRESENTACIÓ

funcionament

modalitat

PARLEM EN FAMÍLIA  és un curs ONLINE.

El curs es realitzarà a través d’una de les Aules virtuals de la Plataforma ciberdolor.org en l’apartat de Formació de Pacients.

metodologia

  • Formació asíncrona.
  • Videoconferències emeses amb periodicitat setmanal.
  • Forum  virtual de consultes als docents sobre les ponències durant la setmana d’emissió de la videoconferència.
  • Autoavaluació continuada.

Aquest Monogràfic sobre FIBROMIÀLGIA és un curs COCREATIU fruit dels estudis previs fets amb associacions de malalts i amb els propis afectats, per una banda; i amb converses amb professionals de l»àmbit sanitari i els resultats de la Fase IV de l’Estudi EPIFFAC realitzat amb metges d’Atenció Primària. L’anomenem Cocreatiu perquè l’hem pensat, dissenyat i preparat a partir de les experiències -que, volgudament o no- són comunes en la relació professional-pacient; i hi afegim la família perquè un pacient no és una unitat en singular; amb sort, té una família que forma un tot amb ell, amb els avantatges i les febleses que comporta.

Vostès han omplert qüestionaris que els hem enviat, ens han contestat preguntes i han compartit amb nosaltres dubtes, angoixes, experiències… s’han mostrat comunicatius, ens han fet partíceps de la seva vulnerabilitat, de la seva por, de la desconfiança en un sistema públic sanitari i social que no ha estat -no està- a l’alçada del que, com a ciutadans, tenen dret. 

En aquest curs pretenem recollir tanta confiança que ens han fet, però també demostrar que hi han molts i molt bons professionals que posen per davant de tot la seva feina que no és altra que ajudar-nos a tenir cura de la nostra salut i ajudar-nos a combatre la malaltia i a conviure amb ella quan aquesta, com és el cas, és crònica i ens afecta de manera tan determinant la nostra qualitat de vida i la dels nostres éssers estimats.

Esperem que, entre tots, acabem el curs més informats, formats i amb les eines necessàries per al compromís de ser PACIENTS PROACTIUS.

dates

Formació asíncrona 

programa

inscripció

Periode d’inscripció

Oberta a partir del dia 25 de setembre del 2021.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA  

Obligatori registre per accés al curs i al campus virtual de l’alumne.

consultes

Per a temes administratius/tècnics:        secretaria@laff.es   

Per a temes del curs i continguts:              esole@laff.es

Per a temes de comunicació:                   comunicacion@laff.es     

enllaços d'interès